Privacyverklaring

Catelijne Gerlag
www.catelijnegerlag.nl

april 2021

pdf Privacyverklaring

Catelijne Gerlag respecteert de privacy van gebruikers. Catelijne Gerlag verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij
De website www.catelijnegerlag.nl wordt beheerd door Catelijne Gerlag. Catelijne Gerlag is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:
Catelijne Gerlag
Rietgraslaan 12
3451 PK Vleuten
KvK: 53982517

Welke gegevens verzamelt Catelijne Gerlag?
Wanneer je ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Alleen de verstrekte gegevens worden verwerkt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• (Persoonlijke) website;
• Telefoonnummer;
• Bedrijfsnaam;
• Straat en huisnummer;
• Woonplaats;
• KvK-nummer

Met welk doel gebruikt Catelijne Gerlag de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn administratiebestand op een harde schijf.

• Je naam en e-mailadres die je invult bij een formulier voor een test, e-book of nieuwsbriefverzending, worden gebruikt om deze zaken te kunnen versturen aan je. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn administratiebestand op een harde schijf.

• Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
Door de gegevens aan te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als we diensten voor je gaan uitvoeren.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna we je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je recht op het wissen van je persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via contact@catelijnegerlag.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.